ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

  Народно читалище „Светлина”
село Селиминово
Конкурс "С песните на Йовчо Караиванов"

Шести Конкурс - Надпяване
"С песните на Йовчо Караиванов"
25 април 2009 год.

Организатори на конкурса:

Община Сливен,
Кметство село Селиминово
Народно читалище „Светлина” с. Селиминово
Описание на проекта:

Регионалният конкурс - надпяване „С песните на Йовчо Караиванов” се посвещава на творчеството на изтъкнатия български изпълнител и популяризатор на тракийската песен.

Цел на Конкурса-Надпяване:

Организирането и провеждането на този конкурс–надпяване цели да стимулира възпроизвеждането на българската народна песен, да съхрани и популяризира песенното наследство на Йовчо Караиванов чрез изявите на индивидуалните изпълнители и певческите групи от страната. Не на последно място организаторите имат за цел откриването на млади таланти - изпълнители на тракийската песен.

Условия за участие:

В конкурса могат да участват индивидуални изпълнители непрофесионалисти без ограничения на възраст и пол и певчески групи.

Участниците се разпределят в три възрастови групи:

І група - до 14 години
ІІ група - 14 – 20 години
ІІІ група - над 20 години
ІV група - певчески колективи

Регламент за участие

Всеки участник изпълнява по две песни ( бърза и бавна ) с времетраене до 5 минути. Едната от тях задължително е от репертоара на Йовчо Караиванов.


Певческите групи изпълняват по две песни ( бърза и бавна ) с времетраене до 8 минути. По избор едната от тях да бъде от репертоара на Йовчо Караиванов.

Изпълненията могат да бъдат без или със съпровод на един или няколко народни инструмента. Не се допуска съпровод на плейбек.

По възможност изпълнителите да бъдат облечени в традиционен костюм.

Награди

- І, ІІ, ІІІ награда за отделните възрастови групи
- І, ІІ, ІІІ награда за певческите групи
- награда за най-добро изпълнение на песен от репертоара на Йовчо Караиванов
- специалната награда на кметството на село Селиминово
- на всички останали се връчва диплом за участие

Оценяване

Прослушването и класирането на участниците се извършва от компетентно жури. Класирането е по възрастови групи.

Настаняване и разходи

Разходите за нощувка, пътни и храна са за сметка на участниците или организациите, представящи ги за участие.
Заявки за участие по приложен образец се изпращат най-късно да 17 април 2009 година.
Организаторите си запазват правото, съобразно подадените заявки, да извършват промени в програмата на събора.
Правото на видеозапис, размножаване и разпространение е единствено на организаторите.

Телефони за контакти и допълнителна информация:

Община Сливен
044 611222, 044 663186

Народно читалище „Светлина” в с. Селиминово
0457/58870
0884357770
0895506010
Изтегли музика за български танци и народни песни
Слушай Българска музика в:
Spotify
Apple Music
YouTube Music
Balkanfolk Music


Иван Тодоров - хореограф
Иван Тодоров
хореографArtBF.com Фолклорна танцова панорама ArtBF.com Balkanfolk.com Самодейни танцови ансамбли  Българска народна носия